Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 16:09:17

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 – ( Từ 16h trở đi )
Thông tin: học sinh nam, trường nguyễn văn linh
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Tân Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: