Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 02:20:07

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T3567CN (Từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Văn Lang
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Tân Định Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: