Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 22:29:56

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 800.000đ/tháng, 200k/1buổi
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học sinh (học hè)
Thông tin: học sinh nam, lớp 8 lên 9
Yêu cầu: Sinh Viên Sư Phạm Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: