Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 07:05:40

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: 19h – 21h ( Sắp xếp với phụ huynh )
Thông tin: học sinh nam, bé mất căn bản.
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: