Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp Lá Lớp 1 Lớp 2 Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 19/11/2020 03:59:53

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp Lá, Lớp 1, Lớp 2,
Mức lương: 3.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (17h30 -19h)
Thông tin: 3 bé (4tuổi, 6tuổi, 8tuổi)
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp Lá Lớp 1 Lớp 2 Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: