Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp Lá Lớp 4 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 16:38:25

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp Lá, Lớp 4,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (18h30-20h30)
Thông tin: 1 bé lớp 4 + 1 bé 4 tuổi
Yêu cầu: Sinh Viên Sư Phạm Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp Lá Lớp 4 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: