Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp Lá Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 27/02/2021 04:01:05

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.400.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx sáng or chiều
Thông tin: nhóm hs mầm non
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, dạy 40 phút/ buổi
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp Lá Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: