Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 06:21:56

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357 (từ 19h, 19h30)
Thông tin: học viên nữ, 19 tuổi
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: