Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 07:22:11

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6,7 (từ 17h đến 19h)
Thông tin: 2 học viên
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: