Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 11:21:57

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy:
Mức lương: 4.000.000đ/tháng, Lương: 250k/1buổi
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp
Thông tin: Học viên nữ, 28 tuổi, đã giao tiếp được
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: