Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 14:34:14

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy:
Mức lương: 500.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T3 (17h – 18h)
Thông tin: Học sinh 10 tuổi, học trường chuyên biệt
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: