Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/04/2021 05:50:40

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối T2,4,6
Thông tin: hs nữ, lớp lá->1
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, dạy lâu dài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Viết một bình luận