Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Dạy Song Ngữ Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 23:43:13

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357(18h-20h)
Thông tin: Học sinh nữ, Trường Việt Úc
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 Dạy Song Ngữ Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: