Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Lớp 3 Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 15:28:06

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 3,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 246 hoặc 357
Thông tin: 2hs nam+nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 Lớp 3 Phú Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: