Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/04/2021 07:06:12

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều T7+cn (15h->
Thông tin: 2 hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 Đông Hòa Dĩ An Bình Dương

Viết một bình luận