Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 11:33:25

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối từ 17g
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 Đông Hòa Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: