Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 06:00:05

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chiều T2,3,4,5 (15h-17h)
Thông tin: học sinh lớp 1
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 Hoà Phú Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: