Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Thị trấn An Thạnh, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 11:59:16

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5,7 ( từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Hàm Tử
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị trấn An Thạnh, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 Thị trấn An Thạnh Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: