Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Lớp 6 Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 04:21:10

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 6,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (17h -19h)
Thông tin: 1 học sinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 Lớp 6 Phú Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: