Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Lớp 7 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 19:58:47

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 7,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối t2->6 (7h-9h)
Thông tin: 2 học sinh trường Vinschool
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 Lớp 7 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: