Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 15:38:41

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối t2-t6 từ 17h30-19h
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: