Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 08:43:21

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 6.000.000đ/tháng
Số buổi: Cả ngày
Thời gian: Sáng từ 6h30 đến chiều 17h30, T7 chỉ dạy buổi sáng
Thông tin: học sinh tiểu học lớp 2
Yêu cầu: Nữ, ưu tiên sư phạm tiểu học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 Vĩnh Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: