Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Lớp 5 Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 18:35:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 5,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối 2+5 từ 19h
Thông tin: 2 hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, giọng nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 Lớp 5 Tân Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: