Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Lớp 6 Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 03:02:23

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 6,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (chọn từ 16h – 19h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 Lớp 6 Đông Hòa Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: