Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Lớp 6 Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 10:13:45

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 6,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng, 2tr5/giáo viên
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (19h-21h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, Kèm báo bài (ko dạy tiếng anh quốc tế)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 Lớp 6 Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: