Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 16:25:03

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2356 (17h-19h)
Thông tin: Học sinh Nam, Trường Lê Văn Sỹ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: