Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Lớp 5 Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 21:01:54

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4, Lớp 5,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Tối t2,3,4,5,6 ( từ 18h trở đi)
Thông tin: 1 hs nữ lớp 4, 1 hs nam lớp 5
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 Lớp 5 An Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: