Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Lớp 8 Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 04:40:35

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4, Lớp 8,
Mức lương: 2.100.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối T2->t7 (20h-22h)
Thông tin: 2 hs
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 Lớp 8 Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: