Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/05/2021 22:18:22

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối 2->6
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 An Phú Thuận An Bình Dương

Viết một bình luận