Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 16:48:08

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối 3+5 từ 18h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Viết một bình luận