Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/11/2020 00:20:41

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng, GV: 1.800.00đ/ tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7CN( 8h-10h30)/(15h-17h)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu: Nữ, SV: 1tr2 || GV: 1tr8
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 Tân Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: