Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Thị trấn Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 00:00:45

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: sx tối hoặc t7+CN
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 Thị trấn Mỹ Phước Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: