Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 04:00:08

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 345
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 Thanh Tuyền Dầu Tiếng Bình Dương

Viết một bình luận