Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Dạy Bằng Tiếng Anh Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 13:15:27

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5, Dạy Bằng Tiếng Anh,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: học sinh nam trường Lê Văn Sỹ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 Dạy Bằng Tiếng Anh An Thạnh Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: