Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 13:35:38

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7CN (13h- 14h30), 1buổi Sắp xếp
Thông tin: học sinh nam, trường võ thị sáu
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: