Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 12:13:19

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng, 200
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 ( từ 19h đến 21h), t2,4,6 ( từ 20h), t7,CN sắp xếp sáng, chiều, tối
Thông tin: hs nam lớp 5
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: