Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Xã Tân Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 06:37:48

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234567 (20h- 22h)
Thông tin: học sinh nam, trường trương văn ngư
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Tân Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Tân Bình Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: