Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Dạy Song Ngữ Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 09/11/2020 09:57:27

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (18h -20h) hoặc (19h -21h)
Thông tin: học sinh nam, trường quốc tế Tây Úc
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Dạy Song Ngữ Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: