Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 18:33:09

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: 2 học sinh nữ trường Á Châu
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, Tháng 8 mới học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: