Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/05/2021 14:57:17

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối trừ 2+4
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Bình Thắng Dĩ An Bình Dương

Viết một bình luận