Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 10:47:51

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6 (từ 17h30-20h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Hòa Lợi thị xã Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: