Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 10:19:32

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T2,5,6,7,CN (8h30- 10h30)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Thái Hòa Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: