Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 13/05/2021 20:49:05

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.900.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: tối 2.3.4.5 19h30
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: