Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 01:43:05

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T246 (8h- 10h)
Thông tin: học sinh nam, lớp 5 lên lớp 6
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Thị Trấn Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: