Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Thị trấn Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 06:49:46

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn Sáng T2345 (9h – 11h)
Thông tin: học sinh nam, trường hà huy tập
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Thị trấn Mỹ Phước Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: