Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Xã Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 15:51:57

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp ( 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Võ Trường Toản
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, ưu tiên sư phạm.
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: