Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 15:11:59

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng, dạy trước T7, CN, qua thi học kì thì dạy tuần 5b
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối t2->6 (5h30->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: