Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Thị trấn Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 16:45:45

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6,7 (từ 18h trờ đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Ngô chí quốc
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị trấn Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Thị trấn Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: