Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 KCNTĐHB, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 02:37:44

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,6 (15h-17h), T5 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nam, trường Hồng Bàng
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: KCNTĐHB, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 KCNTĐHB Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: