Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Phường Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 20:57:56

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4 (từ 18h trở đi) + 1buổi T7 hoặc CN (ban ngày)
Thông tin: học sinh nữ, trường Đồng Khởi
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 Bình Nhâm Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: